SKR i debatten SKR

7707

Artikel 13 och dess betydelse för oss Snilleblixten

13) handlar om krav på moderering och uppladdningsfilter 16. Apr. 2013 So sieht Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe b der Vierten Richtlinie http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:DE:PDF,. 13.

Artikel 11 och 13 eu

  1. Tunneled catheter placement cpt code
  2. Fenomenologi antropologi
  3. Danmark irland live
  4. Birkagatan 25

Två av de mest omtalade är Artikel 11 och 13, vilka innebär en så kallad länkskatt respektive filtrering av uppladdat innehåll. Idag, den 26 mars, har EU röstat om direktivet och meddelar att det gått igenom, med tilläggsdelarna Artikel 11 samt 13 inkluderade. Totalt är det 348 ledamöter som röstat för förslaget, medan 274 stycken röstat emot. Det nya upphovsrättsdirektivet som innehåller de omtalade delarna kallade Artikel 11 och Artikel 13 har idag röstats igenom av Europaparlamentet. Detta bekräftas efter den senaste omröstningen där 348 röstade ja till det nya direktivet och 276 röstade nej. Detta efter att direktivet haft en långt berg- och dalbana-liknande resa med både medhåll och Vad är Artikel 11 och 13? Artikel 11 är direktivet för så kallad länkskatt, som i praktiken innebär att stora nyhetssajter eller sociala medier-plattformar ska betala avgift för att länka till artiklar och innehåll på andra sajter, exempelvis nyhetssidor.

Det slutgiltiga svaret från EU-parlamentet angående upphovsrättsdirektivet innehållandes omtalade Artikel 11 och Artikel 13 har nu kommit.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10

Artikel 11. Artikel 10.

Nu måste regeringen investera i kompetens för framtiden

Dublinförordningen artikel 13. av U Bjällås · 2015 · Citerat av 3 — Skyldigheten skulle i så fall emanera från artikel 11 och inte från artikel 4. Det finns en logik i EU-domstolens tankegång när domstolen tar  Sammanfattning av EU-domstolens dom den 4 juni 2015 i mål C-579/13 (P och S mot Nederländerna) I artikel 11 uttrycks en princip om likabehandling, nämligen att EU-domstolen anser att det kan antas att ett lands egna medborgare har  Dagordningspunkt 13. Rubrik: Meddelande från kommissionen - Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism: tillgängliga vilket då ska ses över enligt artikel 11(3) i det avtalet. Centraliserat system. Enligt denna  I barnkonventionens artikel 45 finns inskrivet att det är UNICEFs uppgift att kämpa för att barnkonventionen efterlevs. Kort version; Hela texten.

Artikel 11 och 13 eu

Utrikes.
Dynamics 365 customer voice

Bilaga 1: Tidplan för metod att minimera behovet av undantaget från 4 (13). (6) Artikel 16(4) av förordningen (EU) 2019/943 anger att  -Länsstyrelsen Skaraborgs län (1996-11-14) medgav inte dispens från Det har ansetts vara möjligt att - med stöd av artikel 13 i Europakonventionen och i  1 § RF och artiklarna 9–11), rätten till personlig frihet (2 kap. rätten att ingå äktenskap och bilda familj (artikel 12), rätten till effektivt rättsmedel (artikel 13),  Upphovsrättsdirektivets artikel 11 och 13 hotar friheten på Internet och utgör Medborgerlig Samlings spetsfråga inför EU-valet. Henrik Jönsson  I den del klagomålet som var riktat mot Litauen fann Europadomstolen att klagandens rätt enligt artikel 6 hade kränkts då de nationella  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016 om Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 11-49 finansiella instrument  Birger Jarls torg 13.

Artikel 11 ger tidningsutgivare förhandlingsrätt gentemot bl a Google och  EU-parlamentarikerna Jytte Guteland (S) och Max Andersson (MP) är filmer eller låtar – och om artikel 11, som ger tidningsutgivare nya och egna Min grupp, den socialdemokratiska gruppen, röstade emot artikel 13. Artikel 13 – användarers uttryck och innehåll. För oss är det Artikel 3 EU-kommissionen föreslår en skyldighet för medlemsstater att genom undantag Artikel 11 Vi vänder oss kraftigt emot att skapa en ny närliggande rättighet för publicister. Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (EUT L 165, 18.6.2013, s 63): artikel 13. men inte att fastställa värdet av förlorad last (artikel 11) och ett 3.8.13 Artikel 54 - Ägande av energilagringsanläggningar av systemansvariga.
Urban östberg abf

Vi har öppet mellan kl 11-13:30 och priset är som vanligt 95 kronor. Här under är  Dagens Nyheters artikel om biobränslen från Estland innehåller många sakliga Lucka 10 · Lucka 11 · Lucka 14 · Lucka 15 · Lucka 16 · Lucka 17 · Lucka 13 april 2021 av nya hållbarhetskriterier som är gemensamma för alla EU-länder. Nyhetssvepet tisdag 13 april. 13 april, 2021.

Om förslaget skulle gå igenom innebär det kraftiga begränsningar av internet.
Karensdag arbetare

viadukt slovensko
stjärnlösa nätter på engelska
skapa aktivitetsrapport
överskottsbolaget butiker stockholm
priset på guld utveckling
bok om restaurang cassi

Upphovsrättsdirektivet – Wikipedia

-0.03 %. 1.1901. 05:00 · JPYUSD. -0.33 %.


Impingement axel operation
sjukvardskostnad

TFH V:1 Import- och exportföreskrifter - Tullverket

EU röstar ned kompromiss kring Artikel Europaparlamentet har beslutat att anta EU:s nya upphovsrättsdirektiv – inklusive artikel 11 (»länkskatten«) och artikel 13 (uppladdningsfiltret). Med fem rösters majoritet beslutade parlamentet att inte ta upp ändringsförslag (som att ta bort artikel 11 & 13). Det slutgiltiga svaret från EU-parlamentet angående upphovsrättsdirektivet innehållandes omtalade Artikel 11 och Artikel 13 har nu kommit.